Coral & Jacky | Japan

Japan | April 2013

今次既日本櫻花之旅非常感謝攝影師!佢同其他攝影師好唔好同,好能夠capture 到我地自然流露既神態,影得我地好natural、好開心,完全係我想要既野。仲有!! 當日其實差不多成日都落緊雨,出發時,我地仲有d擔心會影響拍攝效果,點知,影出來,一d都唔覺落雨! 而且仲影得好好tim!

總之,今次真係好多謝攝影師同化妝師全程盡心既協助,拍攝過程先可以咁順利。

«
»