Anna & Ricky | Japan

Japan | December 2013

由於我同我未來老婆對攝影都唔在行,係我地搵影結婚相既過程充滿挑戰﹗﹗幾經辛苦在幾個朋友協助之下選擇了FEI WEDDING﹗﹗主要係因為同攝影師溝通後發現佢充滿熱誠。好主動努力去幫我同未來老婆既理想結婚相中協調,幫我地找到最適合大家既方案。

第一日到逹日本因為人生路不熟我地遲左個幾鐘先到達目標酒店,攝影師好主動叫我地先醫飽個肚先再同我地傾聽日既細節﹗﹗由於我地既要求比較多同複雜,所以攝影師同化妝師要一早四點幾起身幫我地準備﹗﹗衷心感謝你地對我地兩個大煩人既忍耐同配合﹗﹗ 由於未來老婆大人係極之怕凍,化妝師好細心幫我地準備左暖水袋,暖包,暖貼﹗﹗仲有兩個暖水壺比我地用。

我本身好唔識面對相機,有幸攝影師同化妝師細心指導下先可以影到比較似樣同合適既POST﹗﹗多謝2位由早上6時一直陪伴我們到晚上十時﹗﹗係攝影時期,還要充當司機﹗﹗給我們最大既休息時間﹗﹗

最近收到我地既成品,大部份親友都對相片讚不絕口﹗﹗在這致上我們最衷心既感謝﹗

«
»