Miu & Yan | Lijiang

Lijiang | February 2014

Fei wedding 團隊真係好好, 記得幫我地落單阿YU好清楚講解影相內容, 到揀衫既時候阿YU同Yunice都好細心同專業咁比意見,仲試左好多件都無黑面。

去到麗江,拍攝前一晚同攝影師了解兩日拍攝安排,兩日既拍攝攝影師, 化妝師佢地都好專業,到雪山都好照顧我地,當大風既時候即刻比件衫我著,同埋擋風雪。睇返d相記得當時好凍, 好驚影出黎既效果會有出入, 但睇返d相每張相都影得好靚,我地非常滿意。

到揀相既時候, Jennifer細心的講解及提供意見,給我們自己慢慢挑相,唔會在旁不斷叫客人揀更多的照片,整個過程也十分愉快。

我覺得麗江影pre-wedding真的沒揀錯架,兩日影既景有好多, 每個景都靚好有特色,影出來的相我們都好鐘意。真心多謝Fei Wedding的每一個職員,多謝你們這個好有heart的團隊!

«
»